Wizyta studyjna w Warszawie dla dyrektorów polskich szkół

IMG_0704
W dniach 11-15 czerwca w Polsce w Warszawie odbyła się wizyta studyjna dla dyrektorów polskich szkół i sobotnio-niedzielnych, prezesów organizacji pozarządowych prowadzących placówkę oświatową na Ukrainie , w których wzięły udział 15 osób z różnych zakątków Ukrainy. Program był dosyć rozmaity i nasycony i składał się z dwóch części: warsztaty kształtujące i rozwijające kompetencje dyrektorów w obszarze przygotowania, zbudowania i zarządzania rozwojem swoich szkół oraz wizytacje. 19181907_10209398390304027_1796156447_o
Głównym tematem warsztatów były – najnowsze metody nauczania w szkole. W szczególności strategia ОК(ocena kształtująca ), która wspiera się na motywację i interes uczni do samorealizacji. Również miały integracyjne zajęcia dla lepszego poznania jeden jednego, budowy współpracy i wymiany doświadczeń.IMG_0299
Warsztatom towarzyszyły towarzyska atmosfera i dobry nastrój, które zapewnili nasi trenerzy – Zofia Domaradzka-Grochowalska i Andrzej Pery, z jakimi znajomość nawiązano jeszcze w ubiegłym roku, kiedy przedstawiciele krasiłowskiej szkoły brały udział w warsztatach rozwojowych ukierunkowanych na nauczycieli, rodziców i uczniów. Wtedy placówka oświatowa została wyróżniona za aktywny udział w warsztatach.IMG_0423 IMG_0502 IMG_0419 IMG_0289
IMG_0411 IMG_0361
W czasie warsztatów odwiedziłiśmy urząd warszawski (dzielnica Warszawa Bielany), poradnię psychologiczno- pedagogiczną, zwiedzaliśmy Sejm i Senat, szkoły Warszawy. Te spotkania są dobrą okazją do nawiązania współpracy. Kiedy byłem wе wrześniu zeszłego roku na podobnych warsztatach, miałem zaszczyt odwiedzić liceum im. Wybickiego, gdzie zapoznał się z dyrektorem i nauczycielami. Między nami zawiązałi się dobre stosunki i już na wiosnę tego roku otrzymaliśmy prezent dla naszej polskiej biblioteki – księgi, które zebrały dla nas uczniowie liceum.
IMG_0560 IMG_0592
Nie obeszło się bez prezentów. Organizatorzy wydali każdemu uczestnikowi tegorocznych warsztatów pieniądze na zakup ksiąg. Teraz nasza polska biblioteka zasili się nowymi rozmaitymi egzemplarzami.
Przyjemną niespodzianką była wycieczka po wieczorowej Warszawie przeprowadzona osobiście Robertem Czyżewskim – Prezesem «Wolność i Demokracja»
Szczególne dzięki naszemu Aniołowi-ochroniarzowi w Fundacji Pani Julii za pomoc i wsparcie dla naszej szkoły.
IMG_0667 IMG_0607
Myślę że taki warsztaty jest dobrą pomocą dla organizacji kształtującego edukacyjnego procesu, która stymuluje rozwój i fachową formację liderów, nadaje jakościowe wsparcie właśnie dla sobotni-niedzielnych szkół.
Projekt „Doskonalenie zarządzania oświatą w ramach wizyty studyjnej w Polsce oraz doskonalenie językowo-przedmiotowo-metodyczne w ramach indywidualnych staży dla nauczycieli języka polskiego” finansowany ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Опубліковано у Блог. Додати до закладок постійне посилання.