Wrześniowy kurs języka polskiego dla cudzoziemców


Cudzoziemców przyjętych na I rok studiów na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej na podstawie posiadanej Karty Polaka lub Karty Stałego Pobytu, zainteresowanych pogłębieniem znajomości języka polskiego, zachęcamy do uczestnictwa w miesięcznym kursie przygotowawczym organizowanym przez Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców UMCS.

Termin kursu: 04-29 września 2017 r.
Cena: 350 zł
Więcej informacji
http://www.umcs.pl/pl/aktualnosci,34,wrzesniowy-kurs-jezyka-polskiego-dla-cudzoziemcow,53723.chtm

Опубліковано у Блог. Додати до закладок постійне посилання.